Ychydig o eiriau amdanom ni

Menter a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi trawsnewid yn y Cymoedd dan arweiniad y gymuned yw Tasglu i’r Cymoedd.

Mae Storïau o’r Cymoedd yn rhaglen denu dinasyddion a redir gan Ganolfan Cynefin ac Interlink, ac mae’n digwydd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Gyda’r rhaglen hon, achubwyd ar y cyfle i ddefnyddio dull profedig dyddiadur dinesydd i gael dinasyddion i leisio’u barn ac archwilio anghenion a dyheadau’u cymunedau lleol nhw, gan gysylltu’r gweledigaethau hynny â pholisi deddfwriaethol a dyrannu adnoddau.

Cyfle i gymryd rhan, dweud eich barn, a gwneud gwahaniaeth ble mae’n cyfri fwyaf.

Cymryd rhan

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook