Drwy gyfrwng ‘Storïau o’r Cymoedd’ bydd pobl yn creu’u hymchwil eu hunain wrth gael sgyrsiau a gwneud cysylltiadau. Mae hyn yn fwy na chasglu data neu lenwi holiadur yn unig. Bydd y ffaith eich bod chi’n cymryd rhan yn helpu i benderfynu beth sy’n bwysig a beth sy’n digwydd nesaf.

Addysg a Gwaith

Oes gennych chi stori i’w rhannu?

Dysgu rhagor

Gweithgaredd yn y Gymuned

Oes gennych chi stori i’w rhannu?

Dysgu rhagor

Chwaraeon a Chadw’n Heini

Oes gennych chi stori i’w rhannu?

Dysgu rhagor

Drwy ddod yn ‘Newyddiadurwr Dinasyddol’ byddwch chi’n defnyddio ein ap casglu straeon, SenseMaker®, i gofnodi cyfweliadau gyda phobl sy’n byw yn eich cymuned ac ar draws y Cymoedd.

Dyma gyfle ardderchog i ymwneud yn drylwyr â’r ffordd y mae pobl yn gweld beth sy’n mynd yn dda, beth allai gael ei wneud yn wahanol, a sut allem ni gydweithio i beri i hynny ddigwydd.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth ar sut i ddod yn Newyddiadurwr Dinasyddol.

Dysgu rhagor

Drwy gymryd rhan fel sefydliad bydd modd i chi ddefnyddio ein safleoedd casglu straeon i ddysgu mwy am sut i ddenu pobl yn effeithiol gyda’ch nodau ac amcanion, yn seiliedig ar yr hyn sydd ei angen o ongl sylfaenol.

Gan weithredu o fewn model aelodaeth, bydd cymryd rhan fel sefydliad yn rhoi cyfle i chi greu eich adnoddau eich hun at y dyfodol ar gyfer y rhaglen.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth ar sut i gymryd rhan.

Dysgu rhagor

Drwy gymryd rhan fel unigolyn byddi di’n dweud dy storïau dy hun am sut beth yw byw yn dy gymuned, cymryd rhan mewn chwaraeon ac addysg, gweithio neu wirfoddoli yn y lle ble rwyt ti’n byw ac yn yr ardaloedd cyfagos.

Gan weithredu o fewn model aelodaeth, bydd cymryd rhan fel sefydliad yn rhoi cyfle i chi greu eich adnoddau eich hun at y dyfodol ar gyfer y rhaglen.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth ar sut i gymryd rhan.

Dysgu rhagor

Dod yn Newyddiadurwr Dinasyddol

Drwy ddod yn ‘Newyddiadurwr Dinasyddol’ byddwch chi’n defnyddio ein ap casglu straeon, SenseMaker®, i gofnodi cyfweliadau gyda phobl sy’n byw yn eich cymuned ac ar draws y Cymoedd.

Dyma gyfle ardderchog i ymwneud yn drylwyr â’r ffordd y mae pobl yn gweld beth sy’n mynd yn dda, beth allai gael ei wneud yn wahanol, a sut allem ni gydweithio i beri i hynny ddigwydd.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth ar sut i ddod yn Newyddiadurwr Dinasyddol.

Dysgu rhagor

Cymryd rhan fel sefydliad

Drwy gymryd rhan fel sefydliad bydd modd i chi ddefnyddio ein safleoedd casglu straeon i ddysgu mwy am sut i ddenu pobl yn effeithiol gyda’ch nodau ac amcanion, yn seiliedig ar yr hyn sydd ei angen o ongl sylfaenol.

Gan weithredu o fewn model aelodaeth, bydd cymryd rhan fel sefydliad yn rhoi cyfle i chi greu eich adnoddau eich hun at y dyfodol ar gyfer y rhaglen.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth ar sut i gymryd rhan.

Dysgu rhagor

Cymryd rhan fel unigolyn

Drwy gymryd rhan fel unigolyn byddi di’n dweud dy storïau dy hun am sut beth yw byw yn dy gymuned, cymryd rhan mewn chwaraeon ac addysg, gweithio neu wirfoddoli yn y lle ble rwyt ti’n byw ac yn yr ardaloedd cyfagos.

Gan weithredu o fewn model aelodaeth, bydd cymryd rhan fel sefydliad yn rhoi cyfle i chi greu eich adnoddau eich hun at y dyfodol ar gyfer y rhaglen.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth ar sut i gymryd rhan.

Dysgu rhagor

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook