Hygyrchedd

Mae cynllun y safle’n cymryd i ystyriaeth defnyddwyr sy’n ddall neu sydd â nam ar eu golwg, ac mae’n addas ar gyfer meddalwedd darllen sgrin poblogaidd. Os ydych yn cael trafferth defnyddio llygoden, gallwch lywio’r wefan drwy ddefnyddio bysellfwrdd yn unig.

Mae hygyrchedd gwefan Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar Ganllawiau ar Hygyrchedd Cynnwys y We 1.0 Consortiwm y We Fyd-Eang (W3C). Mae Llywodraeth y Cynulliad yn gweithio gydag awduron cynnwys y we, datblygwyr a sefydliadau pobl anabl i fodloni’r safon AA lle bynnag y bo modd.

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook