Ar y llaw arall, os ydych chi mewn ysgol neu goleg ac eisiau cymryd rhan, cysylltwch ar bob cyfri i gael rhagor o wybodaeth. Rydym ni’n chwilio am blant i gymryd rhan a gweithredu fel newyddiadurwyr drwy gyfweld â phobl yn eu cymunedau lleol.

Dyma gyfle ardderchog i gasglu straeon oddi wrth y bobl sy’n byw o’ch cwmpas chi, i rannu eich straeon chi am beth mae byw yn eich ardal yn ei olygu i chi, ac i gymryd rhan mewn gwneud newidiadau cadarnhaol ble rydych chi’n byw.

Am ragor o wybodaeth

Cysylltu

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook