Os ydych chi’n unigolyn sy’n byw yn y Cymoedd, yn hyb cymunedol neu sefydliad chwaraeon, neu’n Ysgol / Coleg neu ganolfan hyfforddi, mae llawer o ffyrdd o gymryd rhan yn rhaglen Straeon o’r Cymoedd.

Os hoffech chi rannu eich stori, cliciwch isod ar ‘cymryd rhan fel unigolyn’. Os ydych chi’n sefydliad sy’n awyddus i ddeall mwy am sut i ddenu pobl – a hyd yn oed i greu eich adnoddau eich hun ar gyfer y rhaglen – yna mae tab ar eich cyfer chi hefyd. yn olaf, os hoffech chi fod yn rhan o rywbeth mwy a dod yn ‘Newyddiadurwr Dinasyddol’ drwy gyfweld â phobl eraill o bob oedran a chefndir, yna cliciwch isod i gael rhagor o wybodaeth am ystyr hyn a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Rydym ni’n gweld y rhaglen hon fel lle diogel i bobl leisio’u hanghenion eu hunain ar y cyd, ac i ddylanwadu ar y ffordd mae canlyniadau’n cael eu diffinio a’u cyflawni. Yn ei dro, bydd hyn yn helpu cymunedau, sefydliadau a’r llywodraeth i gydnabod beth sy’n mynd yn dda, ac i wneud newidiadau sy’n adlewyrchu anghenion lleol ac yn seiliedig ar yr hyn sydd wir yn bwysig.

Gyda’n gilydd, gallwn ni wneud gwahaniaeth.

Cliciwch ar y dewisiadau isod i gael mwy o fanylion am sut i gymryd rhan!

Drwy ddod yn ‘Newyddiadurwr Dinasyddol’ byddwch chi’n defnyddio ein ap casglu straeon, SenseMaker®, i gofnodi cyfweliadau gyda phobl sy’n byw yn eich cymuned ac ar draws y Cymoedd.

Dyma gyfle ardderchog i ymwneud yn drylwyr â’r ffordd y mae pobl yn gweld beth sy’n mynd yn dda, beth allai gael ei wneud yn wahanol, a sut allem ni gydweithio i beri i hynny ddigwydd.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth ar sut i ddod yn Newyddiadurwr Dinasyddol.

Dysgu rhagor

Drwy gymryd rhan fel sefydliad bydd modd i chi ddefnyddio ein safleoedd casglu straeon i ddysgu mwy am sut i ddenu pobl yn effeithiol gyda’ch nodau ac amcanion, yn seiliedig ar yr hyn sydd ei angen o ongl sylfaenol.

Gan weithredu o fewn model aelodaeth, bydd cymryd rhan fel sefydliad yn rhoi cyfle i chi greu eich adnoddau eich hun at y dyfodol ar gyfer y rhaglen.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth ar sut i gymryd rhan.

Dysgu rhagor

Drwy gymryd rhan fel unigolyn byddi di’n dweud dy storïau dy hun am sut beth yw byw yn dy gymuned, cymryd rhan mewn chwaraeon ac addysg, gweithio neu wirfoddoli yn y lle ble rwyt ti’n byw ac yn yr ardaloedd cyfagos.

Gan weithredu o fewn model aelodaeth, bydd cymryd rhan fel sefydliad yn rhoi cyfle i chi greu eich adnoddau eich hun at y dyfodol ar gyfer y rhaglen.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth ar sut i gymryd rhan.

Dysgu rhagor

Dod yn Newyddiadurwr Dinasyddol

Drwy ddod yn ‘Newyddiadurwr Dinasyddol’ byddwch chi’n defnyddio ein ap casglu straeon, SenseMaker®, i gofnodi cyfweliadau gyda phobl sy’n byw yn eich cymuned ac ar draws y Cymoedd.

Dyma gyfle ardderchog i ymwneud yn drylwyr â’r ffordd y mae pobl yn gweld beth sy’n mynd yn dda, beth allai gael ei wneud yn wahanol, a sut allem ni gydweithio i beri i hynny ddigwydd.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth ar sut i ddod yn Newyddiadurwr Dinasyddol.

Dysgu rhagor

Cymryd rhan fel sefydliad

Drwy gymryd rhan fel sefydliad bydd modd i chi ddefnyddio ein safleoedd casglu straeon i ddysgu mwy am sut i ddenu pobl yn effeithiol gyda’ch nodau ac amcanion, yn seiliedig ar yr hyn sydd ei angen o ongl sylfaenol.

Gan weithredu o fewn model aelodaeth, bydd cymryd rhan fel sefydliad yn rhoi cyfle i chi greu eich adnoddau eich hun at y dyfodol ar gyfer y rhaglen.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth ar sut i gymryd rhan.

Dysgu rhagor

Cymryd rhan fel unigolyn

Drwy gymryd rhan fel unigolyn byddi di’n dweud dy storïau dy hun am sut beth yw byw yn dy gymuned, cymryd rhan mewn chwaraeon ac addysg, gweithio neu wirfoddoli yn y lle ble rwyt ti’n byw ac yn yr ardaloedd cyfagos.

Gan weithredu o fewn model aelodaeth, bydd cymryd rhan fel sefydliad yn rhoi cyfle i chi greu eich adnoddau eich hun at y dyfodol ar gyfer y rhaglen.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth ar sut i gymryd rhan.

Dysgu rhagor

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook