Cymryd rhan fel sefydliad

Ydych chi’n dymuno deall mwy am sut i gael pobl i gymryd rhan yn eich sefydliad neu grŵp? Ydych chi wedi bod eisiau teimlo’n rhan o rwydwaith ehangach o unigolion, sefydliadau a llywodraeth sy’n lleol i’ch anghenion a’ch gweledigaeth chi am y dyfodol?

Bydd cymryd rhan gyda rhaglen Straeon o’r Cymoedd fel sefydliad yn darparu ffordd wahanol o archwilio sut i ddenu pobl mewn ffordd sy’n gweithio iddyn nhw. Prif fwriad a ffocws y rhaglen yw darparu lle i bobl gael codi’u llais mewn ysbryd cydweithredol a chreadigol.

Fel sefydliad, mae sawl lefel o gymryd rhan y gallwch chi ymwneud â nhw, o rannu ymchwil a helpu gyda recriwtio, i aelodaeth a chyd-greu ‘pecynnau’ penodol. Rhaglen nid-er-elw yw hon, felly cynlluniwyd taliadau i dalu am gefnogaeth gan Ganolfan Cynefin. Disgwylir hefyd i rai sy’n cymryd rhan ymrwymo adnoddau i’r rhaglen. Mae adnoddau ychwanegol ar gael ledled y byd drwy rwydwaith Cognitive Edge o ymgynghorwyr annibynnol ac academyddion os oes angen.

Mae aelodaeth yn agored i unrhyw grŵp cyfreithlon ar lefelau cost amrywiol. Er enghraifft, mae Llywodraeth Cymru’n gymwys fel gwlad fach, ond ymysg grwpiau eraill i ddangos diddordeb cynnar mae dinasoedd, rhanbarthau ac adrannau llywodraeth, ynghyd ag NGOs. Y nod yw cysylltu clystyrau drwy Sefydliadau Addysgol, ond nid yw hynny’n orfodol.

Rhan allweddol y rhaglen yw’r cysyniad o Becyn sy’n berthnasol i faes gweithredu penodol. Bydd pecyn yn cynnwys cyfarwyddiadau llawn, deunydd cefnogi a mynediad i hyfforddiant a chefnogaeth. Mae’r cyllid cychwynnol gan Lywodraeth Cymru’n talu am gynhyrchu tri phecyn, ond gellir dechrau ar rai eraill os oes galw amdanynt. Bydd sefydliadau sy’n cyllido cynhyrchu pecyn newydd yn elwa o ddefnyddio’r pecyn hwnnw gan aelodau eraill yn ddiweddarach.

Gellir cyd-gynhyrchu pob pecyn gan gynnwys cynrychiolwyr o blith y meysydd diddordeb. Y rhai fydd ar gael yn gyffredinol ar gyfer prosiect Straeon o’r Cymoedd yw: Cymuned, Addysg a Chlybiau Chwaraeon.

Os hoffech ddysgu rhagor, yna edrychwch drwy ein pecynnau ym meysydd cymuned, addysg a chwaraeon yn y Cymoedd, ac mae pob croes i chi gysylltu â’n swyddog denu lleol, Bethan, yn uniongyrchol ar:bsmith@interlinkrct.org.uk

Ysgolion a Cholegau

Oes gennych chi stori i’w rhannu?

Dysgu rhagor

Gweithgarwch Cymunedol

Oes gennych chi stori i’w rhannu?

Dysgu rhagor

Clybiau Chwaraeon

Oes gennych chi stori i’w rhannu?

Dysgu rhagor

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook