Cymryd rhan fel unigolyn

Oes gen ti rywbeth i’w ddweud am dy brofiad di o fyw yn dy gymuned? Wyt ti wedi bod eisiau lleisio dy farn ar y profiad o fod yn yr ysgol, y coleg neu chwilio am waith? Wyt ti eisiau bod yn rhan o rywbeth sy’n annog pawb i gael llais a gwneud newidiadau ble mae’r angen mwyaf am hynny?

Drwy gymryd rhan gyda rhaglen Straeon o’r Cymoedd fel unigolyn, byddi di’n cael y cyfle i adrodd dy Straeon am gymuned, addysg a chwaraeon fan hyn yn y Cymoedd.

Cadwa olwg am ddiweddariadau ynglŷn â chyfarfodydd cymunedol i drafod canlyniadau yn dy ardal di drwy ddod yn gyfarwydd â’n calendr digwyddiadau ar y wefan. Ond am y tro, galli di ddechrau drwy ddarllen y pecynnau sydd o’r diddordeb mwyaf i ti isod.

Ysgolion a Cholegau

Oes gennych chi stori i’w rhannu?

Dysgu rhagor

Gweithgarwch Cymunedol

Oes gennych chi stori i’w rhannu?

Dysgu rhagor

Clybiau Chwaraeon

Oes gennych chi stori i’w rhannu?

Dysgu rhagor

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook