Dod yn Newyddiadurwr Dinasyddol

Ydych chi’n awyddus i ymwneud â’r hyn sy’n digwydd yn eich ardal leol? Ydych chi wastad wedi bod eisiau dysgu mwy am y ffordd y bydd pobl eraill yn gweld bywyd yn y cymoedd ac estyn allan i bobl o bob oedran, ac o bob cefndir? O gymunedau tebyg neu wahanol i’ch un chi?

Mae dod yn ‘Newyddiadurwr Dinasyddol’ gyda rhaglen Straeon o’r cymoedd yn cynnig ffordd newydd sbon o gymryd rhan mewn gweithgareddau lleol, a chael codi
eich llais, tra’n helpu eraill i wneud yr un peth.

Gofynnir i ‘Newyddiadurwr Dinasyddol’ fynd a’n ap casglu straeon, SenseMaker®, allan i’r Cymoedd i gyfweld pobl o gwmpas un (neu ragor!) o’n tri maes diddordeb:cymuned; addysg; chwaraeon.

Os ydych chi’n fyfyriwr neu newydd adael ysgol, yn wirfoddolwr neu’n gweithio, mae ‘Newyddiaduraeth Ddinasyddol’ yn agored i bawb, a gall roi hyfforddiant a chymhwyster i chi fydd yn ychwanegu rhywbeth at eich CV neu gais i fynd i goleg / prifysgol.

Cadwch lygad am newyddion am gyfleoedd hyfforddi yn agos atoch chi drwy ddod yn gyfarwydd â’n calendr digwyddiadau ar y wefan. Ond am y tro gallwch ddechrau drwy ddarllen y pecynnau isod.

Ewch allan a dechrau sgwrs, mae’n amhosib dweud pa deimladau, darganfyddiadau a newidiadau allai gael eu tanio. Peidiwch â gwrando ar y newyddion yn unig, gwnewch newyddion.

Ysgolion a Cholegau

Oes gennych chi stori i’w rhannu?

Dysgu rhagor

Gweithgarwch Cymunedol

Oes gennych chi stori i’w rhannu?

Dysgu rhagor

Clybiau Chwaraeon

Oes gennych chi stori i’w rhannu?

Dysgu rhagor

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook